This website works best with JavaScript enabled

Arogi logo

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Καματερό: 210-2386980

arogi

Κοντά στους μαθητές 

Επισκεφθείτε χρήσιμες ιστοσελίδες και ανακαλύψτε ενδιαφέροντα θέματα.

Επιτυχόντες 2014.

Επιτυχόντες 2013.

Ψηφιακό σχολείο.

Τμήματα ΑΕΙ & ΤΕΙ.

Υπουργείο Παιδείας.

Σε ένα χώρο, όπως είναι ένα φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει οργάνωση σε κάθε επίπεδο, από το μάθημα μέσα στην αίθουσα μέχρι την ταξινόμηση της αλληλογραφίας στη γραμματεία.

Η οργάνωση λοιπόν υπάρχει γιατί στα φροντιστήρια ΑΡΩΓΗ πιστεύουμε ότι για να πετύχει ένας μαθητής στις εξετάσεις δεν χρειάζεται να έχει κάποιο ταλέντο. Η πείρα μας, μας έχει δείξει ότι οι μαθητές που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις είναι αυτοί που μελετούν καθημερινά και έχουν την κατάλληλη καθοδήγηση για να το κάνουν αυτό. Έτσι λοιπόν στα φροντιστήρια ΑΡΩΓΗ λειτουργούμε με βάση τις παρακάτω αρχές οργάνωσης:

Διαγωνίσματα:

Το να γράφει σωστά ένας μαθητής σε ένα διαγώνισμα είναι κάτι που μπορεί να το μάθει. Μαθαίνει με την συστηματική εξάσκηση να μεταφέρει στην κόλλα αναφοράς του τις γνώσεις που έχει ακριβώς και όχι κατά προσέγγιση. Με την εγγραφή του λοιπόν στα φροντιστήρια ΑΡΩΓΗ παραλαμβάνει το πρόγραμμα διαγωνισμάτων όλης της σχολικής χρονιάς. Επομένως ξέρει από την αρχή και εκείνος και η οικογένεια του ποια ημερομηνία και τι μάθημα γράφει, συνεπώς μπορεί να προετοιμάζεται καλύτερα. Αν η βαθμολογία κάποιου μαθητή δεν είναι μέσα στα όρια που καθορίζει η διεύθυνση με ορισμένα κριτήρια, τότε ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει το διαγώνισμα. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή από ένα διαγώνισμα η γραμματεία κανονίζει εκ νέου πότε θα έρθει να το γράψει.

Προγραμματισμός στην ολοκλήρωση της ύλης:

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς η διεύθυνση συγκαλεί συμβούλιο καθηγητών και καθορίζεται το πρόγραμμα ολοκλήρωσης της ύλης. Για την Γ΄λυκείου η ύλη ολοκληρώνεται το αργότερο στις 15 Μαρτίου. Μέσα στην χρονιά αν χρειαστεί γίνονται έκτακτα μαθήματα στα τμήματα που καταλαβαίνουμε ότι θα μας ¨βγάλουν¨ εκτός του χρονοδιαγράμματος που καθορίσαμε.

Υπεύθυνος καθηγητής

Η διεύθυνση των φροντιστηρίων ΑΡΩΓΗ έχει καθορίσει για κάθε ομάδα μαθητών τον υπεύθυνο καθηγητή της. Ο καθηγητής αυτός σε συγκεκριμένες και προκαθορισμένες από την διεύθυνση ημερομηνίες έχει προσωπικές συναντήσεις με κάθε μαθητή της ομάδας του, τον ενημερώνει για την πρόοδο του και τον συμβουλεύει για την βελτίωση του. Ο υπεύθυνος καθηγητής μαθαίνει για την πρόοδο κάθε μαθητή της ομάδας του από κάθε καθηγητή με τον οποίο κάνει μάθημα ο συγκεκριμένος μαθητής. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει την διεύθυνση για κάθε μαθητή. Ο διευθυντής σπουδών της κάθε φροντιστηριακής μονάδας έχει τον τελικό λόγο και παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε κάθε μαθητή με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης του.

Επαγγελματικός προσανατολισμός:

Η πείρα μας έχει δείξει ότι οι μαθητές μετά το γυμνάσιο δεν ξέρουν γιατί πηγαίνουν στο λύκειο, δεν ξέρουν ποιες είναι οι ιδιαίτερες κλίσεις τους και οι ποιο πολλοί δεν ξέρουν τι θέλουν να σπουδάσουν. Για όλους τους προηγούμενους λόγους στα φροντιστήρια ΑΡΩΓΗ οι μαθητές μας:

Απαντούν σε ερωτηματολόγια, μέσα από τις ερωτήσεις των οποίων και με τις ανάλογες απαντήσεις τους, μαθαίνουν με κάποιο ποσοστό τις κλίσεις τους και ποια επαγγέλματα θα τους ταίριαζαν. Οι μαθητές μας ενημερώνονται για το τι κάνει η κάθε σχολή, την επαγγελματική αποκατάσταση που έχει το συγκεκριμένο τμήμα.

Διοργανώνονται σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού με εξειδικευμένους επιστήμονες.

Διοργανώνονται σεμινάρια για την ψυχολογική στήριξη των μαθητών μας.

Μαθαίνουν ασκήσεις που τους επιτρέπουν να χαλαρώνουν και να ελέγχουν το άγχος τους που είναι και ο κρισιμότερος παράγοντας επιτυχίας για τις εξετάσεις. Ιδιαίτερα μαθήματα-ενισχυτική διδασκαλία: Όλοι οι καθηγητές των φροντιστηρίων ΑΡΩΓΗ, είναι εκπαιδευτικοί με μεράκι στην δουλειά τους και προσπαθούν συνεχώς να μεταφέρουν τις γνώσεις τους, στους μαθητές τους με τεράστια υπομονή. Πολλές φορές όμως κάποιοι μαθητές έχουν ανάγκη άλλης, ειδικής μεταχείρισης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί μεταφέρουν τα λάθη του παρελθόντος σχετικά με τις γνώσεις τους γιατί κανένας δεν έκατσε δίπλα τους να τους μάθει πως να διαβάζουν, να τους συμβουλέψει γενικότερα. Σε αυτούς τους μαθητές η διεύθυνση των φροντιστηρίων ΑΡΩΓΗ κανονίζει έκτακτες ώρες, ιδιαίτερο μάθημα χωρίς οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας τους, με μοναδικό στόχο να καλυφθούν τα κενά αυτά.

Απουσίες:

Η υπεύθυνη της γραμματείας των φροντιστηρίων ΑΡΩΓΗ κάθε νέα διδακτική ώρα περνάει από κάθε τμήμα και ενημερώνεται για τις απουσίες των μαθητών. Αν ο γονέας ή ο κηδεμόνας του συγκεκριμένου μαθητή δεν ενημερώσει την γραμματεία για την απουσία αυτή, τότε η γραμματεία ενημερώνει τηλεφωνικώς, για την απουσία αυτή. Ο λόγος που γίνεται η ενημέρωση αυτή είναι διπλός, αφενός γιατί τίθεται θέμα ασφάλειας κατά την μετακίνηση του μαθητή από το σπίτι του προς το φροντιστήριο και αφετέρου γιατί υπάρχει πιθανότητα ο μαθητής να παρασύρθηκε από φίλους του που δεν έχουν μάθημα εκείνη την ώρα και αποφάσισαν από κοινού να πάνε κάπου αλλού. Εμείς σαν φροντιστήριο, παίρνουμε την θέση του γονέα ή του κηδεμόνα και σκεφτόμαστε οτι θα θέλαμε να έχουμε μια ενημέρωση από τον χώρο που στέλνουμε και εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας σε τυχόν παρόμοιες καταστάσεις.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων:

Υπάρχουν 2 προγραμματισμένες συναντήσεις των καθηγητών με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των μαθητών μας. Συνήθως η πρώτη γίνεται στα τέλη Νοεμβρίου και η δεύτερη στις αρχές Μαρτίου. Οι ημερομηνίες αυτών των συναντήσεων καθορίζονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και γνωστοποιούνται όταν ο μαθητής παραλαμβάνει το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων. Σε αυτές τις συναντήσεις υπάρχει πλήρη ενημέρωση από όλους τους καθηγητές για την απόδοση ενός μαθητή.

Εκτός από τις δύο προγραμματισμένες ενημερώσεις κάθε γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να έρθει μετά από συνεννόηση όσες φορές το επιθυμεί στο φροντιστήριο για να συνομιλήσει με τους καθηγητές.

Έκτακτη ενημέρωση μπορεί να γίνει και όταν ο διευθυντής σπουδών ή ο υπεύθυνος καθηγητής ενός μαθητή κρίνει ότι η απόδοση του μαθητή δεν ικανοποιεί τα κριτήρια απόδοσης που έχει καθορίσει η διεύθυνση του φροντιστηρίου ή όταν ο μαθητής εμφανίζει αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό απουσιών.

Ενημέρωση μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου με ειδικό κωδικό που παραλαμβάνει ο μαθητής και σημειώνεται πάνω στην κάρτα εγγραφής του στο φροντιστήριο ή κατόπιν συμφωνίας, με αποστολή Email κάθε μήνα από την γραμματεία των φροντιστηρίων.

περισσότερα

Φροντιστήρια ΑΡΩΓΗ 

Επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια μας και γνωρίστε από κοντά την ποιότητα σπουδών που παρέχουμε.

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΑΡΩΓΗ
Αγ. Νικολάου 18, Καματερό & Παπαφλέσσα 09
13451 Καματερό & Ζεφύρι
Τηλ: 210-2386980
email
info@arogi.edu.gr
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12147 #200714233621